ABOUT

บริษัท ณัชรินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งและเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2537 โดยมีพันธกิจเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจ คือ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านสุขอนามัย (Hygiene Trader and Manufacturer) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานขั้นตอนการผลิต เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย มีบทบาทการเป็นครัวระดับต้นๆของโลก ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ สู่นานาประเทศ จำเป็นต้องปรับตัวโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupation Safety and Health Standard) ให้เข้ากับ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐาน (GMP : Good Manufacturing Practice) มาตรฐานแนวคิดและวิธีการป้องกันอันตรายจากสารพิษ หรือสารปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point) และมาตรฐาน ฮาลาล (Halal) โดยแบ่งเป็นด้านสุขลักษณะอาหาร และวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น การออกแบบสถานประกอบการ การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค สุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จากจุดเริ่มต้นการทำงานที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เราได้รับประสบการณ์ มุมมอง และข้อเสนอแนะหลากหลายจากลูกค้า ทำให้วันนี้ พันธกิจบริษัทฯ ได้ขยายขึ้นเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (HASSP : Hygiene and Safety Solution Provider) ภายใต้พันธกิจ HASSP ที่ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนคุณภาพ มาตรฐานขั้นตอนการผลิต โดยรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ โรงเรียนอนุบาล สถานพักฟื้นดูแลผู้สูงวัย และอื่นๆอีกมากมาย
ทางบริษัทฯ ให้บริการผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานขั้นตอนการผลิต โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวอนามัยและความปลอดภัย ออกเป็น
กลุ่มหลัก เป็นการจับมือร่วมกับพันธมิตรระดับโลก คือ บริษัท Pestwest และ Pestwest Starkeys ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องดักแมลงระดับโลก ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเครือโรงแรม-รีสอร์ท ระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดของโลกหลายแห่ง,โรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ, องค์กรสำคัญระดับชาติ, ร้านอาหารแฟรนไชส์ชื่อดัง และสนามบินนานาชาติทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มายาวนานกว่า 40 ปี

โดยทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง กลุ่มรอง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า Nat-Klean  และ NIF  ซึ่งเป็นสินค้าประเภท
- ลูกกลิ้งทำความสะอาด (Sticky Roller)
- ม้วนกระดาษกาว (Sticky Pad)
- แผ่นกาวสำหรับห้องโบว์เวอร์ (Blower Glue Board)
- ถุงมือยางอเนกประสงค์ (Disposable Gloves)
- เขียงสีคุณภาพ (Color Coded Cutting Board)
- เอื๊ยมกันเปื้อน (Aprons)
- น้ำยาเคมี ทำความสะอาด (Chemical Cleaning Solutions)
- น้ำยาออร์แกนิค  ทำความสะอาด (Organic Cleaning Solutions)
- สินค้าอื่นๆ ได้แก่ ถุงขยะ ถังขยะ ไม้กวาด รองเท้าบูธ

ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ภายใต้พันธกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (HASSP) เราพร้อมให้การบริการที่ยอดเยี่ยม ตรงเวลา  ให้คำแนะนำด้านข้อมูลสินค้าแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ระดับสากล